MikiLand Targówek: żłobek i przedszkole polecane przez rodziców

https://goo.gl/maps/f7q8mfSjk7fJF2456

MikiLand Targówek to żłobek i przedszkole polecane przez opiekunów. Najczęściej dzieci, które uczęszczały do żłobka pozostają wobec tego już w MikiLand, w przedszkolu. Czynności podejmowane w ramach zajęć w każdej grupie dostosowane są do wieku, jak i do zdolności dzieci. Warunki lokalowe w placówce takiej jak Niepubliczne przedszkole i żłobek MikiLand - Warszawa Targówek spełniają normy odnoszące się do zarówno kwestii bezpieczeństwa, jak i wygody najmłodszych.
+Artykuł Sponsorowany+

https://goo.gl/maps/f7q8mfSjk7fJF2456